sagaform logo

Vårt gemensamma huvudsakliga mål med hållbarhetsarbetet är att skapa produkter med så lång livslängd som möjligt för att minimera produkternas negativa avtryck på människa och miljö under dess livscykel. I arbetet tar vi hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
En av våra styrkor är att vi har en egen CSR-personal på plats i produktionsländerna som arbetar heltid med dessa frågor. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor, ett progressivt kemikaliearbete samt att effektivisera transport och logistik. Genom interna kontroller i kombination med oberoende granskningar följer vi upp att våra produkter produceras under bra sociala förhållanden samt inte innehåller några skadliga eller hälsovådliga kemikalier.
Vill du veta mer? Bläddra gärna i vår Hållbarhetsfolder. Där finns intressant läsning om allt vårt CSR-arbete genom New Wave Group.