sagaform logo

På Sagaform AB lägger vi stor vikt vid hållbarhet i våra processer och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa och miljö. Självklart hoppas vi att du är nöjd med dina inköpta produkter men också med oss som företag.

Som en del i New Wave Group-koncernen bedriver vi ett aktivt hållbarhetsarbete mot en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår vardagliga verksamhet. Därför arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågorna i vår kärnverksamhet. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete samt att effektivisera transport och logistik.

Vårt gemensamma huvudsakliga mål med hållbarhetsarbetet är att skapa produkter med så lång livslängd som möjligt för att minimera produkternas negativa avtryck på människa och miljö under dess livscykel. I arbetet tar vi hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

En av våra styrkor är att vi har egen CSR-personal på plats i produktionsländerna som arbetar heltid med dessa frågor. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor, ett progressivt kemikaliearbete samt att effektivisera transport och logistik. Genom interna kontroller i kombination med oberoende granskningar följer vi upp att våra produkter produceras under bra sociala förhållanden samt inte innehåller några skadliga eller hälsovådliga kemikalier.
Vill du veta mer? Bläddra gärna i vår Hållbarhetsfolder. Där finns intressant läsning om allt vårt CSR-arbete genom New Wave Group.

Du kan även läsa mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet på moderbolagets hemsida www.nwg.se. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

 

sagaform logo

Vårt gemensamma huvudsakliga mål med hållbarhetsarbetet är att skapa produkter med så lång livslängd som möjligt för att minimera produkternas negativa avtryck på människa och miljö under dess livscykel. I arbetet tar vi hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
En av våra styrkor är att vi har en egen CSR-personal på plats i produktionsländerna som arbetar heltid med dessa frågor. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor, ett progressivt kemikaliearbete samt att effektivisera transport och logistik. Genom interna kontroller i kombination med oberoende granskningar följer vi upp att våra produkter produceras under bra sociala förhållanden samt inte innehåller några skadliga eller hälsovådliga kemikalier.
Vill du veta mer? Bläddra gärna i vår Hållbarhetsfolder. Där finns intressant läsning om allt vårt CSR-arbete genom New Wave Group.